skip to Main Content
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Burada yer alan “KULLANIM KOŞULLARI” ve “GİZLİLİK POLİTİKASI” www.farukyalcinzoo.com adresli internet sitesine ve bu SİTE kapsamındaki bilgi ve içeriklerin tümüne uygulanır.

SİTE’yi kullanmadan önce işbu KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini lütfen dikkatlice okuyunuz. Bu koşul ve hükümleri kabul etmemeniz halinde, lütfen SİTE’mizi kullanmaktan imtina ediniz.

İşburada kullanılan aşağıdaki kısaltmalar karşılarında yer alan anlamları ifade eder:

FY ZOO: FARUK YALÇIN HAYVANAT BAHÇESİ VE BOTANİK PARKI TURİZM EĞİTİM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SİTE: www.farukyalcinzoo.com adresli internet sitesidir.

KULLANICI: KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini okumak ve kabul etmek suretiyle SİTE’ye giriş yapan ve bu koşul ve hükümler kapsamında SİTE’den yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

6698 sayılı Kanun:Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

5651 sayılı Kanun:İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

KULLANIM KOŞULLARI

SİTE’nin sahibi FY ZOO’dur. SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi FY ZOO’ya aittir.

KULLANICI, SİTE’ye girmek ve kullanmakla, buradaki KULLANIM KOŞULLARI’nı (ve GİZLİLİK POLİTİKASI’nı) kabul etmiş sayılır. KULLANICI, bu sözleşmedeki şartları kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez, FY ZOO’ya herhangi bir sorumluluk yükletemez. FY ZOO tüm SİTE içeriği ve SİTE uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir.

FY ZOO, KULLANIM KOŞULLARI’nı herhangi bir zamanda değiştirebilir. KULLANICI’lardan, KULLANIM KOŞULLARI’nı zaman zaman kontrol ederek ilgili değişiklikleri kontrol etmeleri beklenmektedir.

FY ZOO, SİTE’deki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır.

SİTE üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Böyle bir durumda FY ZOO bu sayfaların kim tarafından hazırlandığı önemli olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu da hiçbir biçimde garanti etmemekte, bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte, garantide bulunmamaktadır. FY ZOO, SİTE üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede de bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek her türlü zararlar KULLANICI’nın kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar link verilen diğer tüm web sayfaları için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile FY ZOO herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz.

FY ZOO, herhangi bir sebeple SİTE sunumu işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya SİTE’nin içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.

SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu FY ZOO’nun tasarrufundadır. FY ZOO önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, SİTE’deki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde KULLANICI, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

FY ZOO, SİTE’ye girilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

KULLANICI’ların, SİTE’nin veya SİTE ile bağlantılı herhangi bir internet sitesinin kullanımından veya SİTE’de bulunan içeriğin ve materyalin indirilmesinden doğan bilgisayar donanımının, bilgisayar programlarının, veri ve diğer ilgili materyallerinin virüs, Truva Atı, solucan, logic bomb ve benzeri diğer zararlı teknolojik materyaller ve unsurlar tarafından etkilenmesi durumunda oluşan kayıp ve zararlarından FY ZOO sorumlu bulunmamaktadır.

KULLANICI’ların, virüs, Truva atı, solucan, logic bomb ve benzeri diğer zararlı teknolojik materyalleri ve unsurları SİTE’ye dahil ederek, SİTE’yi kullanılamaz duruma getirmesi veya SİTE’nin kullanımını kısıtlayan ya da engelleyen eylemlerde bulunması sonucunda FY ZOO’ya veya üçüncü kişilere verilebilecek her türlü zarar ve kayıptan, kusur derecesine bakılmaksızın, doğrudan sorumlu olacaklarını belirtmek isteriz. Lütfen yalnızca orijinal ve güvenli yazılımlar kullanın ve SİTE’ye girmeden önce bilgisayarınızın ve sisteminizin virüs vb. kötü yazılımlardan temizlenmiş olduğuna emin olun.

KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK POLİTİKASI’nın yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Bunlarla ilgili veya bağlantılı veya SİTE’ye yapılan ziyaret ile ilgili doğabilecek her tür ihtilafların hallinde, Türk kanunları uygulanmak şartıyla, İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI, SİTE ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

KULLANICI’lar, SİTE’ye üye olmak istediklerinde, ad-soyad, e-posta, telefon/faks, doğum tarihi, adres gibi kişisel verileri SİTE ile 6698 sayılı Kanun’un madde 5/f.1 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verileri kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve SİTE etkinlikleri ve yeniliklerden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler. Bunun yanı sıra, SİTE’yi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak 5651 sayılı Kanun madde 2/f.1.j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunarız.

FY ZOO, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Genel kural olarak, bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, FY ZOO nezdinde yer alan veri tabanında 6698 sayılı Kanun madde 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak izninizin açık bir şekilde alınmış olduğu haller ya da iyi niyet çerçevesinde kanunların gerekli kıldığına inandığımız özel durumlar ya da belirtilen durumlar bu kuralın dışında tutulmaktadır. FY ZOO, söz konusu kişisel verileri sadece, KULLANICI’ların açık rızasına istinaden KULLANICI’lara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla işbirliği içerisinde olduğumuz ve/veya işbirliğimizi duyurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerle veya yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye etkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

İşbu KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK POLİTİKASI belgesinde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 sayılı Kanun madde 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kisiselveriler@farukyalcinzoo.com adresine mail atarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

KULLANICI’lar, SİTE üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kanun anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve diğer ilgili mevzuat bakımından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselveriler@farukyalcinzoo.com adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

İşbu KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK POLİTİKASI’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gereken amaç ortadan kalktığında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.