skip to Main Content
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı olarak hayvan
sağlığı ve refahı ile ilgili çeşitli kuruluşlarla ile beraber araştırma
projeleri geliştirmek amacıyla işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirmeye
başladık.

Hayvanat bahçeleri, hayvanları anlamamız ve korumamız için
yapılması gereken araştırmaları gerçekleştirebilmemiz için bizlere zemin
hazırlar. Biz de FYZoo olarak çeşitli üniversitelerle, derneklerle ve
belediyelerle ortak çalışmalar yürüterek ve çalışmalara destek olarak; yaban
hayvanlarının gizemli dünyasını aralamak ve onları daha iyi anlamak için
uğraşıyoruz.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Veteriner
Fakültesi ile protokol imzalayarak sürüngenler üzerine ilk projeyi hayata
geçirdik. Bu araştırma projesinde evcil hayvan olarak alınan ancak bakım
koşulları sağlanamadığı için ziyaretçilerimiz tarafından parkımıza bağışlanan
sürüngenlerde metabolik kemik hastalıklarının görülme oranı araştırılmaktadır

Sürüngenlerin
Metabolik Kemik Hastalıklarının Kan Parametreleri ve Görüntüleme Teknikleri
Kullanılarak Araştırılması

Metabolik kemik hastalıkları;  hatalı diyet ve UVB ışınına maruz kalamama
gibi temel bakım hataları sonucu kalsiyum metabolizmasının bozulmasıyla vücudun
farklı sistemlerini etkileyen hastalıklar için kullanılan bir şemsiye terimdir.
Bağışlanan kaplumbağa ve kertenkelelerde çeşitli tetkik yöntemleriyle
hastalığın tespiti yapılıp ardından uygun koşullar ve tedavi protokolleri
oluşturularak takipleri yapılmaktadır.

Çalışmamızın konusu olan hastalık, sürüngenlerde çok sık
görülmektedir ve tedavi protokolleri ampirik olarak veya koruyucu amaçlı
uygulanmaktadır. Farklı tedavi protokolleri hipotez olarak sunulmuş ancak ilgili
konuda yapılan araştırmalar eksik kalmıştır. Projemiz neticesinde Türkiye’deki
sayılı literatüre bir yenisini eklemeyi amaçlıyoruz.