skip to Main Content
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı olarak hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çeşitli kuruluşlarla ile beraber araştırma projeleri geliştirmek amacıyla işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirmeye başladık.

Hayvanat bahçeleri, hayvanları anlamamız ve korumamız için yapılması gereken araştırmaları gerçekleştirebilmemiz için bizlere zemin hazırlar. Biz de FYZoo olarak çeşitli üniversitelerle, derneklerle ve belediyelerle ortak çalışmalar yürüterek ve çalışmalara destek olarak; yaban hayvanlarının gizemli dünyasını aralamak ve onları daha iyi anlamak için uğraşıyoruz.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ile protokol imzalayarak sürüngenler üzerine ilk projeyi hayata geçirdik. Bu araştırma projesinde evcil hayvan olarak alınan ancak bakım koşulları sağlanamadığı için ziyaretçilerimiz tarafından parkımıza bağışlanan sürüngenlerde metabolik kemik hastalıklarının görülme oranı araştırılmaktadır

Sürüngenlerin Metabolik Kemik Hastalıklarının Kan Parametreleri ve Görüntüleme Teknikleri Kullanılarak Araştırılması

Metabolik kemik hastalıkları;  hatalı diyet ve UVB ışınına maruz kalamama gibi temel bakım hataları sonucu kalsiyum metabolizmasının bozulmasıyla vücudun farklı sistemlerini etkileyen hastalıklar için kullanılan bir şemsiye terimdir. Bağışlanan kaplumbağa ve kertenkelelerde çeşitli tetkik yöntemleriyle hastalığın tespiti yapılıp ardından uygun koşullar ve tedavi protokolleri oluşturularak takipleri yapılmaktadır.

Çalışmamızın konusu olan hastalık, sürüngenlerde çok sık görülmektedir ve tedavi protokolleri ampirik olarak veya koruyucu amaçlı uygulanmaktadır. Farklı tedavi protokolleri hipotez olarak sunulmuş ancak ilgili konuda yapılan araştırmalar eksik kalmıştır. Projemiz neticesinde Türkiye’deki sayılı literatüre bir yenisini eklemeyi amaçlıyoruz.