skip to Main Content
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Dr. Jane Goodall’un, 58 yıl önce bugün, yani 1960 yılının 14 Temmuz’unda Tanzanya’da dünya şempanzeleri üzerine başlattığı araştırmaların sonuçları, tüm ilgileri bu muazzam tür ve üstün yeteneklerine çekmişti. İlk defa bugün kutlanan Dünya Şempanze Günü vesilesi ile yeryüzündeki en yakın akrabalarımızın karşı karşıya olduğu tehditleri tekrar hatırlatmakta fayda var. Zira şempanzeler, Dünya Doğa ve Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli tehlike altında” kategorisine alınmış durumdalar. 100 yıl önce 1-2 milyon civarında nüfusa sahip olan “kuzen”lerimizin sayısı günümüzde 350.000 civarında seyrediyor.

Habitat kaybı (doğal yaşam alanlarının daralması) ve yasa dışı hayvan ticareti; şempanzelerin neslini tehlikeye sokan en önemli iki etken olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şempanzeler için hala umut var. Gelecek jenerasyonların, birçok açıdan bize benzeyen bu muhteşem canlılar ile birlikte yaşamasını sağlayabiliriz. Bu konuya hepimizin katkıda bulunabileceği hayati noktalar var. Öncelikle şempanzelerin medyada reklam veya TV şovlarında kullanılmasına tepki gösterin. İnsan gibi kıyafet giydirilmelerini ve evcil hayvan imajı çizilmesini kabul etmeyin. Şempanzelerin, yaban hayatta nesli tehlikeye girmiş bir canlı türü olduğu bilincinin yayılmasına yardım edin.

Şempanzelerin doğru şartlarda bakımını üstlenen organizasyonlara destek verin. 50 yıla kadar yaşayabilen şempanzelere, ancak bakım koşulları ve uygulamalar ile ilgili uzmanlığı ve uzun vadeli sürdürülebilirlik planları olan akredite hayvanat bahçeleri ve doğal rezervler bir ömür boyu sahip çıkabilir.

Dünya Şempanzeler Günü kutlu olsun!